นิเทศนักศึกษา ที่รพ.บุรีรัมย์และกศน.บุรีรัมย์
🖇🖋ภารกิจนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 🖇📙วันที่ 21 ธันวาคม 2563 … นิเทศนักศึกษาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 🖇🖋ขอขอบคุณหัวหน้างาน ที่ให้โอกาสเด็กๆ ได้เข้าฝึกงาน 🖇📙ขอขอบคุณหัวหน้างาน พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่คอยดูแลและให้คำแนะนำแก่เด็กๆ เป็นอย่างดี ….ประสบการณ์จากการฝึกงานมีผลอย่างสูงยิ่งต่อการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา ….#นิเทศนักศึกษารหัส60 #การสื่อสารมวลชนเรียนเน้นทำงานจริง

ความคิดเห็น