นิเทศนักศึกษาที่เทศบาลเมืองนางรอง
🖇🖋ภารกิจนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 🖇📙วันที่ 23 ธันวาคม 2563 … นิเทศนักศึกษาที่เทศบาลเมืองนางรอง … ที่นี่นักศึกษาได้ฝึกทั้งงานเอกสารและงานประชาสัมพันธ์ ตามบริบทของหน่วยงาน หัวหน้างานพี่เลี้ยงเอาใจใส่ดูแล และให้คำแนะนำเป็นอย่างดี สู้ๆ นะคะเด็กๆ เป็นกำลังใจค่ะ อีกไม่ถึงสองเดือนก็สำเร็จการศึกษาพร้อมออกไปประกอบอาชีพแล้ว…. 🖇🖋ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ที่ให้โอกาสเด็กๆ ได้เข้าฝึกงาน 🖇📙ขอขอบคุณหัวหน้างาน พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่คอยดูแลและให้คำแนะนำแก่เด็กๆ เป็นอย่างดี …. สัมผัสได้ถึงเอาใจใส่ ความอบอุ่น ที่ทุกท่านมอบให้แก่เด็กๆ ค่ะ…#นิเทศนักศึกษารหัส60 #การสื่อสารมวลชนเรียนเน้นทำงานจริง
            

ความคิดเห็น