ระหว่างวันที่ 27 -30 ตุลาคม 2563  ให้คำแนะนำและดูแลกำกับนักศึกษา ในการจัดการเปิดห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  ต้อนรับนักเรียนที่มาร่วมงานOpen House 2021 เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ฯ

  

ความคิดเห็น