ภาพการปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2 กลุ่มเสื่อกกก้าวไกลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมีคณะกรรมการจากผู้จัดการภาค ผู้จัดการสาขาออมสินและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณาในการตัดสินในครั้งนี้

ความคิดเห็น