สื่อให้ความรู้ 👩‍⚕ เพื่อยกระดับการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพและอานามัยสิ่งแวดล้อม 🥰 🍀 ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 👨‍⚕

ลิงก์ชมวิดีโอ

ความคิดเห็น