วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ศพด. วัดโคกกลาง สังกัด อบต. โคกกลาง อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

ความคิดเห็น