วันที่ 11 มีนาคม 2564 นำทีมยุวชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ฯ เดินทางไปพบ
คุณพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง ที่บ้านโนนอิน อำเภอกระสัง เพื่อนำเรียนรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ฯ … ขอขอบคุณคุณป๋อง- ตีรณ ศิลาลาย ..พัฒนากร อำเภอกระสังมากมายค่ะ ที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวก ….วันนี้หลังจากภารกิจสำเร็จลุล่วงแล้ว…ทีมงานตื่นตาตื่นใจกับผ้าสวยๆ ทั้งผ้าฝ้าย.. ผ้าไหม … ละลานตาไปหมด ไม่ว่าจะแวะหมู่บ้านไหนก็จะพบเห็นการทอผ้า สวยสดงดงามทุกที่ #ก่อนถึงที่หมายทีมงานเลาะเรื่อยๆ ตั้งแต่บ้านกระโดนไม้แดง …ไปบ้านโนนอิน …ขากลับมีแวะเลาะสวายจีก #ยุวชาอาสาพาเลาะ #ยุวาชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น