วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ร่วมทำบุญถวายปัจจัย บำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น