กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาของชมรมสถิติปันน้ำใจ
ณ โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง ต.โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
ในวันที่ 9 มีนาคม 2564
โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และชาวบ้านร่วมมือในครั้งนี้

 

ความคิดเห็น