1. วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 17.00-20.30 น. ร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ลานกิจกรรมอาคารโรงไม้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความคิดเห็น