วันที่ 9 มีนาคม 2564 เาลา 14.00-15.30น. ประชุมกับตัวแทนผู้บริหารจัดการน้ำ กิจกรรมในการวิจัยเรื่องการสำรวจสารสนเทศน้ำใต้ดิน เขตประสบภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์

สภาเกษตรกร

อบต.โคกเหล็ก

งานป้องกัน

 

อบต.บ้านด่าน

อบต.มะเฟือง


ความคิดเห็น