ร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อ กลุ่มผู้ใช้น้ำและการมีส่วนร่วมฯ จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ความคิดเห็น