3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ประชุมทีมงานผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ณ อาคาร 18 ชั้น 6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ชี้แจงรายละเอียดแผนกิจกรรม

2.แนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงาน

4.นัดหมายอื่นๆ

ความคิดเห็น