วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมเริ่มงานกับผู้ปฏิบัติงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หลักสู่ id10 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีการแนะนำอาจารย์ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกับ อ.นรินทร์ เจตธำรง และ อ.วงจันทร์ พูลเพิ่ม

ความคิดเห็น