เข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 19 ธันวาคม 2563

ไฟล์แนบ

jpg 20201219_ระบบประกัน2

ขนาดไฟล์ 258 KB | จำนวนดาวน์โหลด 84 ครั้ง

jpg 20201219_ระบบประกัน

ขนาดไฟล์ 212 KB | จำนวนดาวน์โหลด 78 ครั้ง

ความคิดเห็น