วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. ลงพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหารือเรื่องการออกแบบกิจกรรมในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ร่วมกับคุณรัชกร ไผ่ดีนุกูล นักพัฒนากร อบต.กระสัง

ความคิดเห็น