20 มค 64 เวลา 13.00-16.30น. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

http://idtech.bru.ac.th/2021/01/21/bru-job-covid2019/ http://idtech.bru.ac.th/2021/01/21/bru-job-covid2019/

 

ความคิดเห็น