13 มค 64 ประชุมตรวจรับงานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ อาคาร 7 แบะ อาคาร 12 โดยมีงานตรวจสอบการเดินสายงานระบบและการปรับปรุงระบบท่อ

ความคิดเห็น