13 มค 64 ประชุมกำหนดราคากลางงานปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้น และ ผนังอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมพัสดุ อาคาร 15 ชั้น 4

ความคิดเห็น