6 มค 64 ประชุมเปิดไซท์งานอาคารสิริวิชญากร โดยได้ทำความตกลงก่อนเริ่มงานกับผู้รับจ้างและสำรวจพื้นที่ก่อนผู้รับจ้างลงมือปฏิบัติงาน

ความคิดเห็น