22 ธค 63 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานโครงการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมโยธา ส่วนหนึ่งในกิจกรรมประชุมวิชาการและวัฒนธรรม bricc ในวันที่ 7-9 มค 64

ความคิดเห็น