นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นศ.ภาค กศ.บป. ภาคเรียน 3/2562 ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดและเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4008791565847303&id=100001494985570

ความคิดเห็น