ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ปี 2567 สระว่ายน้ำราชภัฏชลาธาร วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ สระว่ายน้ำราชภัฏชลาธาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น