เพื่อสมทบทุนสร้างหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดธรรมธีราราม (ป่าหลังโรงเลื่อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 25 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น