การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการพลังงานในชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเกษตรจากพลังงานเซลล์สุริยะ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยุทธศาสตร์ปี 64 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์

 

ความคิดเห็น