โครงการกำกับติดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการของคณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร อาคาร 19 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น