งานกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ความคิดเห็น