จัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด ประเภทดาว

 

ความคิดเห็น