วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ร่วมกิจกรรมลอยกระทงและให้กำลังใจนักศึกษาคณะเทคโนโลนีอุตสาหกรรมเข้าประกวดนางนพมาศ ในงานลอยกระทงประจำปี 2563 ณ อาคาร complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น