กิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่  27-30 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พบกันที่บูทเทคโนโลยีสารสนเทศ –> อาคาร 24 🙂 🙂 IT.BRU Welcome … เลือก 418

  

ความคิดเห็น