วันที่ 27-30 ตุลาคม 2563 ให้คำปรึกษาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านทางสือประชาสัมพันธ์เฟซบุค Civil Bru และเพจ Civil Engineering Technology BRU ในช่วงงาน Open House 2021

https://www.facebook.com/civilbru2019/

ความคิดเห็น