วันที่ 26 ตค 63 ให้กำลังใจและแนะนำนักศึกษาทำซุ้ม open house 2020 ณ อาคาร 24 โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 27-30 ตค 63

 

ความคิดเห็น