วันที่ 26 ตค 63 แนะนำนักศึกษาเตรียมความพร้อมสอบวิจัยในวันที่ 27 ตค 63 โดยแนะนำการจัดทพรูปเล่ม การจัดทำไฟล์นำเสนอ และวิธีการนำเสนอ

ความคิดเห็น