ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ความคิดเห็น