พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น