ทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มโครงการบำเพ็ญกุศลกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกคุณาคาร

ความคิดเห็น