ร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานชั้น 1 อาคารอเนกคุณาคาร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น