ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ได้เตรียมเวทีหอประชุมวิชาอัตศาสตร์ เพื่อเตรียมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา

 

ความคิดเห็น