ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ได้จัดเตรียมเวทีที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ สำหรับพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

ความคิดเห็น