ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการเดินวิ่งเก็บขยะ (Plogging Run) ตามเส้นทางในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น.

จุดสตาร์ท : บริเวณเวทีการแสดงถนนคนเดินเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ความคิดเห็น