ลิงก์สื่อนำเสนอคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภาษาอังกฤษ)

https://www.youtube.com/watch?v=kt99KD33p68&t=311s

ความคิดเห็น