โครงการสร้างความเป็นเลิศสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21                                     โดย ท่านดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์
ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงพาณิชย์
วิทยากรบรรยายพิเศษ “เรียนจบพบงาน”

 

ความคิดเห็น