วันที่ 3 กันยายน 2563 ร่วมโครงการฟื้นฟูป่า “ร้อยดวงใจ ล้านต้นกล้า”  พร้อมทั้งนำนักศึกษาถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดิโอ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนแบบถาวร บ้านถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น