16 สิงหาคม 2563 ร่วมกิจกรรมและนำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพวีดิโอ และตัดต่อคลิปข่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฎิญาณตนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

 

 

ความคิดเห็น