ให้คำแนะนำและกำกับการผลิตคลิปข่าว …พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์… จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มรภ.บุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น