วันที่ 19 กรกฎาคม 2563  ให้คำแนะนำและกำกับการผลิตถ่ายภาพนิ่ง ภาพวีดิทัศน์ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4  เพื่อจัดทำคลิปข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสานพลังชุมชนร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดย สำนักงานบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น