พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาครู ประจำปี 2563 ชั้นปีที่1 และชั้นปีที่4 (แบบOnline และ On-site) โดยสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ความคิดเห็น