วิทยากรอบรม โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูนาและพัฒนาแบรนด์เพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์

ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2563

ณ บ้านหัวนา ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

 

ความคิดเห็น