วันที่ 8 สิหาคม 2563 เนื่องด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ประจำปี 2563

ความคิดเห็น