โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ระบบออนไลน์) ขอเชิญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วม

   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1 Online ผ่านทาง Google Meet

1.ให้นักศึกษาโหลด แอพ Google Meet

2.ทำการlogin ด้วยE-mail ของทางมหาวิทยาลัย (@bru.ac.th)

3.Link การปฐมนิเทศ http://meet.google.com/wde-egxu-uxm

4.ให้นักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าร่วมในเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ 07.00-12.00 ในวันที่ 14/06/2563

ความคิดเห็น